Oslobodite se Peri-Implantitisa

Reč «Peri-Implantit» (Peri-Implantitis) postala je poznata sredinom 1990-ih. Do tada su svi zubni implantati bili polirani ili obrađeni. Početkom devedesetih veliki proizvođači stvorili su novi marketinški koncept i počeli da proizvode i prodaju implantate sa hrapavom površinom. Nije bilo naučnih dokaza o prednosti ovih novih implantata, ali promena je bila uspešna uz podršku medija. Doktorima stomatologije je rečeno da će stopa uspešnosti novih implantata biti veća i oni su poverovali.

U našoj praksi vidimo sve više pacijenata sa problemima sa njihovim starim, konvencionalnim implantatima. Oko implantata se razvila progresivna, hronična infekcija, koja dovodi do gubitka kosti. Pacijenti od nas traže pomoć i mi rutinski uklanjamo te stare tipove implantata (konvencionalni dentalni implantati).

Nakon vrlo precizne kliničke i radiografske dijagnostike, možemo reći da pacijent boluje od «peri-implantitisa». Ovaj proces koji se razvija samo oko konvencionalnih implantata ne može se zaustaviti ili izlečiti. Implantati se moraju ukloniti pre ili kasnije.

Na sreću, u našoj ordinaciji je dostupan veliki broj različitih implantata, koji odgovaraju svakoj dimenziji kosti (čak i nakon ozbiljnog gubitka koštanog tkiva u slučaju «peri-implantitisa»), tako da smo u mogućnosti da pomognemo ovim pacijentima zamenom implantata. Obično nema potrebe za koštanim augmentacijama i ugradnjom veštačke kosti i sledstvenim čekanjem da transplantat integriše. Dakle, nakon 3 dana naši pacijenti su ponovo sa fiksnim zubima i ne moraju da strahuju da će se isto ponoviti.

Progressive Peri-Implantid around all conventional dental imlant except in region 38.
Progresivni Peri-Implantitis oko svih konvencionalnih zubnih imlanata, osim u regionu 38.
With in days after the removal of the affected implants a new bridge in ther lower jaw was incorporated (44 – 47), and the upper jaw was restored with 14 corticobasal implants in an immediate functional loading protocol.
Nekoliko dana nakon uklanjanja zahvaćenih implantata cementiran je novi most u donjoj vilici (44 - 47), a gornja vilica je obnovljena sa 14 kortikobazalnih implantata u protokolu momentalnog funkcionalnog opterećenja. U donjoj vilici jedan implantat je zamenjen konvencionalnim mostom.
Severe bone loss (Peri-Implantid) around all implants in the upper jaw
Masivan gubitak koštanog tkiva (Peri-Implantitis) oko svih implantata u gornjoj vilici.
  1. Granados F, Santos-Ruiz L, Contreras M, Mellado J, Martin G, Bermudo L, Ruiz F, Aguilar Y, Yáñez I: Squamous cell carcinoma related with dental implants. A clinical cases report; J Clin Exp Dent. 2020;12(1):e98-102.
  2. Sudhir Bhandari,  Vidya Rattan, Naresh Panda, MS, Kim Vaiphei, MD,  Bhagwant Rai Mittal: Oral cancer or periimplantitis: A clinical dilemma; The Journal of Prosthetic Dentistry, June 2016, 658 – 661

sr_RSSerbian